فریاد

.............

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1392/1/5/297147_621.jpg


امشب دل سنگ کوچه ها میگرید

یک شهر،خموش وبیصدا میگرید

تشییع جنازه غریب زهراست

تابوت بحال مرتضی میگرید+ نوشته شده در  92/01/24ساعت 10:2  توسط یه بچه خوب  |